• Start
  • Het Gedenkteken
  • Over het Gedenkteken

Donaties

Start donatie-actie

Na de Paasdagen zijn we gestart met het versturen van onze brieven met het verzoek aan onze achterban om te doneren.
De eerste reacties zijn positief te noemen, echter we hebben nog een lange weg te gaan.
Iedere donateur, waar wij het mailadres van hebben, ontvangt van mij een persoonlijk bedankje.
Aan hen, wiens mailadres niet bekend is, zou ik graag langs deze weg heel hartelijk willen bedanken. Wij hopen u op 25 sept. a.s. tijdens de onthulling te mogen begroeten.

 

Roy Meelhuysen.
Voorzitter.

Over het Gedenkteken

Het Gedenkteken

Het Gedenkteken, een in brons gegoten koffer, symboliseert onze gedwongen migratie van weleer. Op de sokkel staat op een bronzen plaat de kernwoorden

"... Eren, Verbinden, Meedoen, Doorgeven ..."

Op de achterzijde van de sokkel staat te lezen dat kunstenares Marleen de Man de koffer heeft geboetseerd en aan de Stichting heeft geschonken. Daaronder staat vermeld dat de militairen van 41 Pantsergeniebataljon uit Oirschot, deze prachtige gedenklocatie hebben aangelegd.


Tevens is een QR code aangebracht, zodat bezoekers meer achtergrond
informatie via onze website kunnen verkrijgen.

Aan de voet van de sokkel ligt een granieten steen waarop de Indische Archipel is afgebeeld.

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Het Gedenkteken bevindt zich op een zeer toegankelijke plaats op het terrein van Vitalis Peppelrode aan de Ds. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven.
De locatie grenst aan de grote "P" plaats van het Maxima MC Eindhoven.
De gedenklocatie gaat op in de prachtige groene zone grenzend aan het Theehuis van Peppelrode.

                                        

   Het aangrenzende Theehuis

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL76 RABO 3281 7444 94 t.n.v. Meelhuysen L.J.R., 

Onder vermelding van: Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven.

Zie ook onder Nieuws > ‘’Nieuwe bankrekening van de Stichting’’

ANBI