• Start
  • Het Gedenkteken
  • Over het Gedenkteken

Donaties

Start donatie-actie

Na de Paasdagen zijn we gestart met het versturen van onze brieven met het verzoek aan onze achterban om te doneren.
De eerste reacties zijn positief te noemen, echter we hebben nog een lange weg te gaan.
Iedere donateur, waar wij het mailadres van hebben, ontvangt van mij een persoonlijk bedankje.
Aan hen, wiens mailadres niet bekend is, zou ik graag langs deze weg heel hartelijk willen bedanken. Wij hopen u op 25 sept. a.s. tijdens de onthulling te mogen begroeten.

 

Roy Meelhuysen.
Voorzitter.

Over het Gedenkteken

Het Gedenkteken

Wat het Gedenkteken precies gaat worden proberen wij tot de onthulling te verhullen.

Het is in elk geval iets dat de gedwongen migratie van weleer, zowel bij de Indische als de Molukse gemeenschap, symboliseert.
Het stuk is geboetseerd in klei door kunstenares Marleen de Man uit Eindhoven; in brons gegoten door bronsgieterij "Atelier 80" uit Dreumel. 
Het stuk staat op een gegoten betonnen sokkel, vervaardigd door militairen van de Legerplaats Oirschot.

                                                     

 

 

Marleen de Man  

 

Het Gedenkteken komt op een zeer toegankelijke plaats te staan op het terrein van Vitalis Peppelrode aan de Ds. Fliednerstraat 5,
5631 BM Eindhoven.
De locatie grenst aan de grote "P" plaats van het Maxima MC Eindhoven.
Het ontwerp van hoe het Gedenkteken wordt geplaatst volgt nog. Het zal in elk geval opgaan in de prachtige groene zone grenzend aan het Theehuis van Peppelrode.

                     

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

ANBI