• Start
  • Het Gedenkteken
  • Over het Gedenkteken

Over het Gedenkteken

Het Gedenkteken

Het Gedenkteken, een in brons gegoten koffer, symboliseert onze gedwongen migratie van weleer. Op de sokkel staat op een bronzen plaat de kernwoorden

"... Eren, Verbinden, Meedoen, Doorgeven ..."

Op de achterzijde van de sokkel staat te lezen dat kunstenares Marleen de Man de koffer heeft geboetseerd en aan de Stichting heeft geschonken. Daaronder staat vermeld dat de militairen van 41 Pantsergeniebataljon uit Oirschot, deze prachtige gedenklocatie hebben aangelegd.


Tevens is een QR code aangebracht, zodat bezoekers meer achtergrond
informatie via onze website kunnen verkrijgen.

Aan de voet van de sokkel ligt een granieten steen waarop de Indische Archipel is afgebeeld.

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Het Gedenkteken bevindt zich op een zeer toegankelijke plaats op het terrein van Vitalis Peppelrode aan de Ds. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven.
De locatie grenst aan de grote "P" plaats van het Maxima MC Eindhoven.
De gedenklocatie gaat op in de prachtige groene zone grenzend aan het Theehuis van Peppelrode.

                                        

   Het aangrenzende Theehuis

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL56 INGB 0106 0900 45 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

ANBI