Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Hierbij alle financiële gegevens over het jaar 2021 met als hoofddoel, het oprichten en onthullen van het Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven.

De financiële administratie is op verzoek van mij als Voorzitter door een Kascontrole gecontroleerd en akkoord bevonden.
Onze administratie is op verzoek in te zien. 
Hieronder staan vermeld de balans met alle Inkomsten en Uitgaven tevens het verslag van dhr. P. van der Voort die de kascontrole heeft uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL56 INGB 0106 0900 46 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

ANBI