• Start
 • Over ons
 • De Organisatie van het initiatief

De Organisatie van dit initiatief

 

 

Organisatie

Uitgangspunt:

Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven (IMGE) is een op zichzelf staande organisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

Het creëren van draagvlak en het houden van contact binnen de Indische en Molukse gemeenschap geschiedt door tussenkomst van de Werkgroep Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven, dit is een samenwerkingsverband van (Indische/Molukse) organisaties gericht op de doelgroep Indische- en Molukse Nederlanders in Eindhoven. Allen hebben kennis en ervaring met de Indische en Molukse cultuur en geschiedenis en hebben een netwerk in deze gemeenschap.

Binnen de Indisch/Molukse gemeenschap en mensen die daar affiniteit en/of betrokkenheid mee hebben is het draagvlak voor dit initiatief gesondeerd. mede met het oog op het verduurzamen van het project.

Grote dank ben ik verschuldigd aan Mevr. Decy Eysma (Secr. Stichting Indisch Netwerk Eindhoven). Zij heeft voor mij, bij de opstart van dit project, gezorgd voor de vorming van de Werkgroep en het voorzitten van de eerste coördinerende vergadering van onze Werkgroep. Zij heeft, de diverse afgevaardigden uit de Indische en Molukse gemeenschap voor de Werkgroep Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven, bij elkaar gebracht. 

De Werkgroep Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven bestaat uit:

 • Meelhuysen L.J.R.       Projectleider/VZ Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven
 • Bommezijn H.             Adviseur namens Indische gemeenschap
 • van der Heijden J.       Adviseur namens Indisch Huiskamerproject in Peppelrode "Bunga Angrek"
 • Radesey J.                    Adviseur namens ’t Indisch Atelier
 • Berhitu N.                    Afgevaardigde namens Molukse gemeenschap
 • Sanders O.                   Vz Dagopvang Indische en Molukse Senioren “Buitenzorg voor Welzijn”                                          
 • Huisman S.                  Stichting Pelita Eindhoven                                                                                                                                                                                         drs. D. Eysma                                                                                                                                                                               

 Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven bestaat uit:

 • Meelhuysen L.J.R.               Voorzitter
 • Meelhuysen M. F. G.          Secretaris 
 • Vacant                                  Penningmeester
 • van den Boogaard J.G.A.   Algemeen bestuurslid

Leden van het Bestuur en van de Werkgroep ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Contact adres: Esperenkamp 10, 5632 PX, Eindhoven

RSIN 862385957
KvK nr 82230722

 

         

                     Het Stichtingsbestuur                                                                                           De Werkgroep

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL56 INGB 0106 0900 45 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

ANBI