Donaties

Start donatie-actie

Na de Paasdagen zijn we gestart met het versturen van onze brieven met het verzoek aan onze achterban om te doneren.
De eerste reacties zijn positief te noemen, echter we hebben nog een lange weg te gaan.
Iedere donateur, waar wij het mailadres van hebben, ontvangt van mij een persoonlijk bedankje.
Aan hen, wiens mailadres niet bekend is, zou ik graag langs deze weg heel hartelijk willen bedanken. Wij hopen u op 25 sept. a.s. tijdens de onthulling te mogen begroeten.

 

Roy Meelhuysen.
Voorzitter.

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL76 RABO 3281 7444 94 t.n.v. Meelhuysen L.J.R., 

Onder vermelding van: Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven.

Zie ook onder Nieuws > ‘’Nieuwe bankrekening van de Stichting’’

ANBI