Gegevens over Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

  

 

 

 

 

 

 

Dit initiatief startte in oktober 2020 als Comité; daar het aanvragen van fondsen als niet "rechtspersoon" heel moeizaam verliep, zijn we op uitnodiging van onze vriend en collega Notaris Raymond van de Wouw (†) (Notariskantoor Marks Wachters) overgegaan naar de organisatievorm van een Stichting.

Vrijdag 18 maart 2021 werd onze Akte van Oprichting notarieel gepasseerd en bij de Kamer van Koophandel aangemeld met als KvK nr. 82230722

Veel dank zijn we verschuldigd aan Notaris Raymond van de Wouw (†) , samen met Notaris Han Kersten en Jurist Eline Slaats die ons van vele en goede adviezen hebben voorzien. Hierdoor werden de mogelijkheden tot het aanvragen van financiële ondersteuning bij fondsen toegankelijker.

 


    Veel dank zijn we ook verschuldigd aan Mark Meelhuysen van Meelhuysen IT Solutions.
    Hij heeft voor ons de website in zeer korte tijd gebouwd zodat wij, op zeer korte termijn na de oprichting van onze Stichting, onze boodschap
    kunnen uitdragen.

 

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL56 INGB 0106 0900 45 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

ANBI