Penningmeester

 Vacant

   Onze zeer gewaardeerde Penningmeester Jo Thijssen is na een kort ziekbed op 27 november 2022 van ons heen gegaan.
   Op vrijdag 02 december hebben we op waardige wijze van hem, samen met familie en vele vrienden, afscheid genomen.
   Als Voorzitter maar vooral als vriend en militaire collega, zal ik zijn steun en wijze adviezen node missen.

   Jo, rust in vrede; het gaat je goed.

 

 

 

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL76 RABO 3281 7444 94 t.n.v. Meelhuysen L.J.R., 

Onder vermelding van: Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven.

Zie ook onder Nieuws > ‘’Nieuwe bankrekening van de Stichting’’

ANBI