Dr. C.J. Vaillantfonds

Heel blij vandaag 02 September 2021 te mogen vernemen dat onze aanvraag om financiële steun door het Dr. C.J. Vaillantfonds is toegewezen.

Ondanks de valse start bij het indienen van de aanvraag, is deze toch heel snel verwerkt en gehonoreerd.

Contactgegevens

Contact adres: Esperenkamp 10. 5632 PX, Eindhoven

RSIN : 862 385 957

KvK nr : 822 307 22

Ons rekeningnummer:

NL56 INGB 0106 0900 45 t.n.v. Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven

ANBI